Rancangan bangun alat angkut Barang dengan sistem kemudi nirkabel menggunakan komputer

Selamat Ramadhoni (2011)