Perancangan Sistem Informasi Persediaan Produk Dagangan Di Kossuma (Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah) Medan Dengan Menggunakan VB.NET

Haisya Arina (2012)