Perancangan alat pemisah benda menggunakan sensor warna TCS230 berbasis arduino

NESTOR IDAMANTA SINURAYA (2022)