Peranan kepolisian dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004

Noor Ahmad Ery Suranta Tarigan (2013)