Perancangan Alat Pengendali Lampu dengan Web Server Menggunakan Nodemcu V3 dengan Smartphone

FIKRI KHAIRIZAL (2021)

penelitian-perancangan-alat-pengendali-lampu-dengan-web-server-menggunakan-nodemcu-v3-dengan-smartphone

Perancangan Alat Pengendali Lampu dengan Web Server Menggunakan Nodemcu V3 dengan Smartphone

Perancangan Alat Pengendali Lampu dengan Web Server Menggunakan Nodemcu V3 dengan Smartphone, Perancangan Alat Pengendali Lampu dengan Web Server Menggunakan Nodemcu V3 dengan Smartphone...

Author: FIKRI KHAIRIZAL
Date: 2021
Keywords: Perancangan Alat Pengendali Lampu dengan Web Server Menggunakan Nodemcu V3 dengan Smartphone
Type: Tugas Akhir (D3)
Category: penelitian

Perancangan Alat Pengendali Lampu dengan Web Server Menggunakan Nodemcu V3 dengan Smartphone

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB