Taksonomi tumbuhan schizophyta, thallophyta, bryophyta, pteridophyta

Gembong Tjitrosoepomo (2005)